Realizowany przez nas projekt “Profilaktyka raka jelita grubego na terenie województwa opolskiego” (RPOP.07.04.00-16-0002/17) ma na celu zwiększenie świadomości osób aktywnych zawodowo poprzez zachęcanie ich do wykonywania badań profilaktycznych z zakresu raka jelita grubego. Naszym zadaniem jest promowanie postaw prozdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów oraz wyrobienie nawyku samokontroli poprzez zwiększenie udziału mieszkańców w regularnych badaniach profilaktycznych raka jelita grubego.

Działania, które podjęliśmy poprawiają dostęp do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo, a przez to wydłużenie ich aktywności.

Realizacja projektu zwiększy wykrywalność chorób jelita grubego na wczesnym etapie ich rozwoju, a co za tym idzie szanse wyleczenia nowotworu i uniknięcia wysokich kosztów w przypadku jego rozwoju.

 

Zakładamy przebadanie kolonoskopowe 1200 osób, w tym 480 kobiet i 720 mężczyzn objętych usługami zdrowotnymi na terenie województwa opolskiego w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz osoby w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osoby w wieku 25–49 lat z rodzin, w których występuje zespół Lyncha.

Badania przeprowadzamy w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

Skontaktuj się z nami
Szczegółowe informacje i rejestracja:
tel. 663 282 903

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
Budynek "D" pokój 032 we wtorki i czwartki
w godz. 15.00 - 18.00 oraz w soboty 8.00 - 11.00.